Audit

 

Prin Audit Financiar se intelege verificarea respectarii cadrului contabilitatii, cu tot ceea ce cuprinde el, respectiv principii, norme, reguli de evaluare. Auditul poate fi in functie de procedurile interne stabilite de la nivelul managementului agentului economic, intern sau statutar.

Efectuarea serviciului de Audit, presupune verificarea si certificarea reflectarii corecte in contabilitate a situatiilor financiare, pentru intregul exercitiu financiar.

 

Serviciile de audit pe care le pot desfasura auditorii Euro Map Consult, sunt:
  • Auditul situatiilor financiare anuala conform IAS si IFRS;
  • Misiuni de audit privind proiectele de finantare din fonduri nerambursabile UE;
  • Verificarea achizitiilor existente,a fuziunilor si divizarilor;
  • Analiza principalilor indicatori financiari ai societatii;
  • Verificare si monitorizare a fondurilor nerambursabile;
  • Confruntarea cheltuielilor cu conturile special destinate cu bugetul proiectului de finantare.

 

Serviciile de audit financiar contabil vizeaza:
  • creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;
  • organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;
  • studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;